Doğru ve Gerçek Değerleme
Güvenilir Danışmanlık

Şirketimiz, etik kurallar dahilinde, Uluslararası Değerleme Standartları’nca genel kabul görmüş kavram ve ilkeler doğrultusunda, teknik niteliklere, deneyime ve bilgiye sahip olan insan kaynağı ile kişi ve kurumlardan gelecek talebin türüne ve içeriğine göre, şeffaf ve tutarlı raporlar hazırlamakta ve ilgililere sunmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca kentsel dönüşüm alanlarında; mevcut durumun ortaya konularak ilgili makamlara iletilmek üzere raporların düzenlenmesi, şerefiyelerin tespiti, kentsel dönüşüm alanlarına yönelik hak sahipliği gibi konularda SPK Lisanslı Şehir Plancısı ve uzman tüm kadromuzla hizmet sunulmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin

Şirketimiz, UDS ve UFRS standartları doğrultusunda, SPK Lisanslı Makine Mühendisi ve İnşaat Mühendisi uzman kadromuz ile tesis ve ekipmanların, ana varlıkları ile ne ölçüde bütünleşik olduklarının tespiti; varlığın kendisiyle, çevresiyle, ekonomik potansiyeli ile ilişkilerinin tespiti; tüm maddi ve maddi olmayan varlıkların değer üzerindeki etkisinin tespiti konularında makine tesis değerleme hizmeti vermektedir.

Detaylı Bilgi İçin

3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen geçici 16. Madde ile “imar barışı” yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda İmar barışına yapılan başvuruların geçerli sayılabilmesi için, başvuru yapan ilgilinin beyanı esas alınacak ve ilgili kişiler beyanlarından sorumlu olacaktır. Bu nedenle yapılan beyanlarda doğru ve gerçek bilgilere yer verilmesi çok önemlidir.

Detaylı Bilgi İçin

Şirketimiz bünyesinde, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm projeleri hazırlayan, yürüten uzmanlara, lojistik destek mahiyetinde, hukuksal, mali, iktisadi, teknik, pazar talebi, yapı malzemeleri ve yapı tekniği, mahalli idareler, en etkin ve verimli kullanım konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin

Yatırım düşüncesi oluşmuş ancak projesi oluşturulmamış ya da uygulama aşamasına geçilmiş proje yatırımlarında, şirketimiz, bünyesindeki uzmanlarla birlikte talebe yönelik makro planlama, sektör analizleri, proje seçimi ve değerlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin

Firmamız, yeterlilik değerlendirme kriterlerine göre, en avantajlı teklif veren yüklenicilere gizlilik esası çerçevesinde, ihale sürecine yönelik Uluslararası Değerleme Standartları formatında raporlar hazırlamaktadır. 

Detaylı Bilgi İçin

Firmamız, inşaat halindeki yatırım amaçlı gayrimenkul projelerinin, proje değerini belirlemek ve kredilerin finansmanında, kredi finans kuruluşları aracılığıyla ödemelerin iş bitirme takvimine göre uygun olarak dönemsel kontroller yapmak suretiyle takibi, yasal ve fiili durumun belirlenmesi, inşa maliyetlerinin inşaat tamamlanma oranlarına göre belirlenmesi gibi konularda talep edilen raporlama hizmeti sunmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin

Değerleme Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

YETERLİLİKLERİMİZ

Yeterlilik Belgelerimizin Detayları
Referanslarımız
İletişim Formu