Hakkımızda

ANKA Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık, uzun yıllar değerleme sektöründe hizmet veren değerleme uzmanları tarafından 01.06.2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Firmamız sektörde hizmet, kalite ve güven kavramlarının buluştuğu uluslararası değerleme standartlarına bağlı, tarafsız- bağımsız tutumu, bilgi ve tecrübesi ile öne çıkan bir kurum olma misyonu ve değerlemede öncü, bilgiyi ve teknolojiyi doğru-etkin kullanan, tarafsız yorumlayan, güvenilir rehber özelliği ile kalite standartlarına uygun hizmet verme vizyonu ile hizmet vermeye başlamıştır.

ANKA Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., 08.07.2011 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 15.05.2014 tarih ve 5841 sayılı kararı ile şirketimize, Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11.Maddesine istinaden Bankalara Yönetmeliğin 4. Maddesi kapsamına giren "Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların Değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

Türkiye genelinde hizmet vermekte olan Anka Gayrimenkul Değerleme; kurumsal ve bireysel müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda ulusal ve uluslararası standartlara uygun, bilimsel, gizli, tarafsız ve güvenilir gayrimenkul değerleme raporları hazırlayan, kalitesi sebebiyle tercih edilen bir firma haline gelmiştir.

Firmamız, yürürlükteki mevzuat ve uluslararası değerleme standartları çerçevesinde her türlü resmi, özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak tespiti, bu değeri etkileyen nitelik, piyasa ve çevre koşullarının analiz edilmesi, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların yerinde tespitinin ve değer takdirinin yapılması ve gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı haklara ilişkin hukuksal, mali ve bilimsel danışmanlık yapılması konularında hizmet vermektedir.

‘’Gerek eğitim gerekse mesleki tecrübe açısından yeterli bilgi ve birikime sahip bir ekip ile çalışmalarını sürdürmektedir.’’

Kurmuş olduğumuz Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısıyla; verdiğimiz hizmetin aynı kalite ile daha hızlı sunulması, verilerin doğru, güvenilir kaynaklardan alınması, elde edilen bilgilerin mesleki bilgi ve tekniklerle analiz edilerek yorumlanması, gerçekçi ve güvenle kullanılabilir veriler haline getirilmesi öncelikli amaçlarımız arasındadır

Firmamız sektörde hizmet, kalite ve güven kavramlarının buluştuğu uluslararası değerleme standartlarına bağlı, tarafsız- bağımsız tutumu, bilgi ve tecrübesi ile öne çıkan bir kurum olma misyonu ve değerlemede öncü, bilgiyi ve teknolojiyi doğru-etkin kullanan, tarafsız yorumlayan, güvenilir rehber özelliği ile kalite standartlarına uygun hizmet verme vizyonu ile hizmet vermeye başlamıştır.

ANKA Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., 08.07.2011 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 15.05.2014 tarih ve 5841 sayılı kararı ile şirketimize, Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11.Maddesine istinaden Bankalara Yönetmeliğin 4. Maddesi kapsamına giren "Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların Değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

Türkiye genelinde hizmet vermekte olan Anka Gayrimenkul Değerleme; kurumsal ve bireysel müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda ulusal ve uluslararası standartlara uygun, bilimsel, gizli, tarafsız ve güvenilir gayrimenkul değerleme raporları hazırlayan, kalitesi sebebiyle tercih edilen bir firma haline gelmiştir.

Firmamız, yürürlükteki mevzuat ve uluslararası değerleme standartları çerçevesinde her türlü resmi, özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak tespiti, bu değeri etkileyen nitelik, piyasa ve çevre koşullarının analiz edilmesi, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların yerinde tespitinin ve değer takdirinin yapılması ve gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı haklara ilişkin hukuksal, mali ve bilimsel danışmanlık yapılması konularında hizmet vermektedir.

‘’Gerek eğitim gerekse mesleki tecrübe açısından yeterli bilgi ve birikime sahip bir ekip ile çalışmalarını sürdürmektedir.’’

Kurmuş olduğumuz Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısıyla; verdiğimiz hizmetin aynı kalite ile daha hızlı sunulması, verilerin doğru, güvenilir kaynaklardan alınması, elde edilen bilgilerin mesleki bilgi ve tekniklerle analiz edilerek yorumlanması, gerçekçi ve güvenle kullanılabilir veriler haline getirilmesi öncelikli amaçlarımız arasındadır

Firmamız sektörde hizmet, kalite ve güven kavramlarının buluştuğu uluslararası değerleme standartlarına bağlı, tarafsız- bağımsız tutumu, bilgi ve tecrübesi ile öne çıkan bir kurum olma misyonu ve değerlemede öncü, bilgiyi ve teknolojiyi doğru-etkin kullanan, tarafsız yorumlayan, güvenilir rehber özelliği ile kalite standartlarına uygun hizmet verme vizyonu ile hizmet vermeye başlamıştır.

ANKA Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., 08.07.2011 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 15.05.2014 tarih ve 5841 sayılı kararı ile şirketimize, Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11.Maddesine istinaden Bankalara Yönetmeliğin 4. Maddesi kapsamına giren "Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların Değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

Türkiye genelinde hizmet vermekte olan Anka Gayrimenkul Değerleme; kurumsal ve bireysel müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda ulusal ve uluslararası standartlara uygun, bilimsel, gizli, tarafsız ve güvenilir gayrimenkul değerleme raporları hazırlayan, kalitesi sebebiyle tercih edilen bir firma haline gelmiştir.

Firmamız, yürürlükteki mevzuat ve uluslararası değerleme standartları çerçevesinde her türlü resmi, özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak tespiti, bu değeri etkileyen nitelik, piyasa ve çevre koşullarının analiz edilmesi, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların yerinde tespitinin ve değer takdirinin yapılması ve gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı haklara ilişkin hukuksal, mali ve bilimsel danışmanlık yapılması konularında hizmet vermektedir.

‘’Gerek eğitim gerekse mesleki tecrübe açısından yeterli bilgi ve birikime sahip bir ekip ile çalışmalarını sürdürmektedir.’’

Kurmuş olduğumuz Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısıyla; verdiğimiz hizmetin aynı kalite ile daha hızlı sunulması, verilerin doğru, güvenilir kaynaklardan alınması, elde edilen bilgilerin mesleki bilgi ve tekniklerle analiz edilerek yorumlanması, gerçekçi ve güvenle kullanılabilir veriler haline getirilmesi öncelikli amaçlarımız arasındadır