Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri

Şirketimiz, etik kurallar dahilinde, Uluslararası Değerleme Standartları’nca genel kabul görmüş kavram ve ilkeler doğrultusunda, teknik niteliklere, deneyime ve bilgiye sahip olan insan kaynağı ile kişi ve kurumlardan gelecek talebin türüne ve içeriğine göre, şeffaf ve tutarlı raporlar hazırlamakta ve ilgililere sunmaktadır.

Değerleme Konularımız:

 • Arsa
 • Konut
 • Ticari Gayrimenkuller
 • Endüstriyel Gayrimenkuller
 • Tarımsal Gayrimenkuller
 • Özel Amaçlı Gayrimenkuller
 • İnşaa Aşamasındaki Projeler
 • Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydalar
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri
Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri

Kentsel Dönüşüm Değerleme ve Danışmanlığı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca kentsel dönüşüm alanlarında; mevcut durumun ortaya konularak ilgili makamlara iletilmek üzere raporların düzenlenmesi, şerefiyelerin tespiti, kentsel dönüşüm alanlarına yönelik hak sahipliği gibi konularda SPK Lisanslı Şehir Plancısı ve uzman tüm kadromuzla hizmet sunulmaktadır. Değerleme Konularımız:

Taşınmaza ilişkin mevcut durumun tespit ve değeri

Taşınmazın proje bitimindeki değeri

Bağımsız bölümlerin şerefiyelendirilmesi

Hak sahipleri ile yatırımcı arasında uzlaşım politikasına esas değerleme raporlarının sunulması

Kentsel Dönüşüm Değerleme ve Danışmanlığı

Makine, Ekipman, Tesis ve Maddi Duran Varlık Değerleme Hizmetleri

Şirketimiz, UDS ve UFRS standartları doğrultusunda, SPK Lisanslı Makine Mühendisi ve İnşaat Mühendisi uzman kadromuz ile tesis ve ekipmanların, ana varlıkları ile ne ölçüde bütünleşik olduklarının tespiti; varlığın kendisiyle, çevresiyle, ekonomik potansiyeli ile ilişkilerinin tespiti; tüm maddi ve maddi olmayan varlıkların değer üzerindeki etkisinin tespiti konularında makine tesis değerleme hizmeti vermektedir. Değerleme Konularımız:

 • Enerji Tesisleri Değerlemesi
 • Sanayi / Otel / İmalathane Makine ve Ekipmanlarının değerlemesi
 • Liman, Depolama ve Yükleme Tesisleri Makine ve Ekipmanlarının değerlemesi
 • Çimento Santralleri Değerlemesi
 • Makine Parkları Değerlemesi
Makine, Ekipman, Tesis ve Maddi Duran Varlık Değerleme Hizmetleri