Genel Kavramlar

GENEL KAVRAMLAR

1.DEĞER

Değer gerçekleşmiş bir veri değil, aşağıdakilerden birine dair bir görüştür:

  • Bir el değiştirme işleminde bir varlık için ödenmesi en olası fiyat, veya
  • Bir varlığın mülkiyetinden sağlanacak ekonomik faydalar.

Bir el değiştirme işlemindeki değer varsayımsal bir fiyattır ve bu değerin belirlenmesinde dayanılan varsayım değerleme amacı kapsamında tespit edilir. Sahibi açısından değer ise,  mülkiyeti sonucu belirli bir taraf için oluşan faydaların sayısal tahminidir.

2.FİYAT

Fiyat, bir varlık için talep edilen, teklif edilen veya ödenen tutardır. Belirli bir alıcının veya satıcının sahip olduğu finansal kapasite, motivasyon veya özel menfaatler nedeniyle ödenen fiyat, bu varlığa başkalarının atfedeceği değerden farklı olabilir.

3.MALİYET

Maliyet, bir varlığı satın almak veya yapmak için gereken tutardır. Varlığın satın alındığı veya yapıldığı andaki maliyeti gerçekleşmiş bir veridir. Fiyat maliyetle ilişkilidir çünkü bir varlık için ödenen fiyat, alıcının maliyeti haline gelir.