İmar Barışı Danışmanlığı

3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen geçici 16. Madde ile “imar barışı” yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda İmar barışına yapılan başvuruların geçerli sayılabilmesi için, başvuru yapan ilgilinin beyanı esas alınacak ve ilgili kişiler beyanlarından sorumlu olacaktır. Bu nedenle yapılan beyanlarda doğru ve gerçek bilgilere yer verilmesi çok önemlidir.
İlgili beyanlar hazırlanırken SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri ve bu şirketlerde görev yapan Lisanslı Değerleme Uzmanlarından rapor almak beyanın doğru bir şekilde hazırlanabilmesi için ilgili kişilere büyük fayda sağlayacaktır.

İmar Barışı başvuru sürecinde ve devamında Firmamız tarafından yapılacak danışmanlık kapsamı

 • Gayrimenkulün imar barışına uygunluğunun tespiti
 • Gayrimenkulün teknik analizinin yapılması (ölçüm ve tespitler)
 • E-Devlet üzerinden yapı kayıt belgesi başvurusunun yapılması
 • Gayrimenkulün cins değişikliği ve kat mülkiyetine geçiş işlemleri
İmar Barışı Danışmanlığı

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Projelerine Danışmanlık

Şirketimiz bünyesinde, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm projeleri hazırlayan, yürüten uzmanlara, lojistik destek mahiyetinde, hukuksal, mali, iktisadi, teknik, pazar talebi, yapı malzemeleri ve yapı tekniği, mahalli idareler, en etkin ve verimli kullanım konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Danışmanlık Konularımız:

 • Kentsel dönüşüme konu olan bölgenin mülkiyet analizlerinin yapılması,
 • Hak sahipliliği değerleme analizleri,
 • Kentsel tasarım projeleri ve fizibilite raporu hazırlaması,
 • Hak sahipleri ile uzlaşma parametrelerinin tespit edilip muvafakat görüşmelerinin yapılması,
Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Projelerine Danışmanlık

Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi

Yatırım düşüncesi oluşmuş ancak projesi oluşturulmamış ya da uygulama aşamasına geçilmiş proje yatırımlarında, şirketimiz, bünyesindeki uzmanlarla birlikte talebe yönelik makro planlama, sektör analizleri, proje seçimi ve değerlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Bu çalışmalardan çıkan sonuçlar, kısa ve uzun dönemli programlarla irdelenerek, piyasa karlılık oranları, ekonomik parametreler, rekabet ve alternatif fırsat analizleri ile birlikte değerlendirilmekte; proje bazında risk analizi danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Danışmanlık Konularımız:

 • Fizibilite Analizi
 • En İyi En Verimli Kullanım Analizi
 • Yatırım öncesi aşaması
 • Yatırım aşaması
 • İşletme aşaması
Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi

İhale Danışmanlığı ve Süreç Yönetimi

Firmamız, yeterlilik değerlendirme kriterlerine göre, en avantajlı teklif veren yüklenicilere gizlilik esası çerçevesinde, ihale sürecine yönelik Uluslararası Değerleme Standartları formatında raporlar hazırlamaktadır. 

 

Danışmanlık Konularımız:

 • Pazar Sektör ve Bölge Araştırmaları
 • İhale Yönetimi
 • İhale-Açık Artırma Baz Değer Analizleri
 • Mimari Konsept Geliştirme ve Projelendirme Çalışmaları  
İhale Danışmanlığı ve Süreç Yönetimi

İnşaat İlerleme ve Yatırım Değerleme ve İzleme

Firmamız, inşaat halindeki yatırım amaçlı gayrimenkul projelerinin, proje değerini belirlemek ve kredilerin finansmanında, kredi finans kuruluşları aracılığıyla ödemelerin iş bitirme takvimine göre uygun olarak dönemsel kontroller yapmak suretiyle takibi, yasal ve fiili durumun belirlenmesi, inşa maliyetlerinin inşaat tamamlanma oranlarına göre belirlenmesi gibi konularda talep edilen raporlama hizmeti sunmaktadır.

Değerleme Konularımız:

 • İnşaat Proje Gelişim İzleme ve Seviye Tespit Çalışmaları
 • Maliyet Analizleri
 • Proje Şerefiyelendirme ve Fiyat Analizleri
 • Bölge ve Rakip Proje Analizleri
 • Mimari Konsepte Uygunluk Tespiti
İnşaat İlerleme ve Yatırım Değerleme ve İzleme